Som En Vind

 

Som en vind der kom ind

Trængte hun ind i mit sind

Kom midt om natten

og gik klokken 18

men aftenen før hun kom hjem

 

Kom med et lysende blik

Men rejste igen før hun gik

Og drejede om – siden om

Og så sig omkring før hun kom

 

Langt borte var stjerner

Der langsomt falmede hen

Men helt herinde var de svære at finde

Før de en gang kom hjem

Hvorom alting begynder

Og ender før de gik hen

i tåger der langsomt forsvinder

Forvandlet hvor end de gik hen

 

Rejste den særeste vej

En tidlig aften i maj

Vejen var lukket og vinen var drukket

Da hun bevægede sig

 

Tiden gik og hun sagde

Giv mig det hele tilbage

Alt det jeg misted’

Da dagene bristed’

På denne den yderste strand

 

Langt borte var stjerner

Der langsomt falmede hen

Men helt herinde var de svære at finde

Før de engang kom igen

Rørte ved mit hjerte

Som en syl gik hun ind

Før hun rejste og kom tilbage

Men aftenen før...

 

Hun krydsed min vej tilfældigt

Da hun bevægede sig

Stemningen steg så vældigt

Den der aften i maj

Heden var tem'lig vældig

Da alting forandrede sig

Kom tilbage - før hun gik hen

Som en vind der lagde sig igen

Men aftenen før hun kom hjem...

 

 

Tekst og musik: Kazio Kierpaul

 

© 2015 Paulski og Den Ny Verdensorden